Konsolosluk Büyükelçilik Personel Alımı

Abu Dabi Türk işçi personel alımı iş başvurusu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en büyük emirliği konumunda bulunan Abu Dabi de görevlendirilmek üzere Türk pasaportlu personel alımı yapılacaktır. Başvuru yapacak olanların 41 yaşından gün almamış ve çok iyi derecede İngilice ve Arapça bilmeleri gerekmektedir. Bu şartları ve aşağıda belirttiğimiz şartları taşıyan kişiler arasından şu anda münhal durumda bulunan T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği’nde görevlendirilecek bir sözleşmeli sekreter alımı sınav ile yapılacaktır. Sınav, Abu Dabi / Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

5. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

6. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

7. Bilgisayar kullanabilmek. (Adayların Word, Excel, Powerpoint başta olmak üzere bilgisayar programlarını kullanabilmeleri tercih sebebidir).

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir.),

2. Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı’na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir.),

3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,

4. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,

5. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti,

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişikleri olmadığına dair belge.

Sözkonusu belgelerden e-Devlet’ten temin edilemeyenlerin aday tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 31 Mayıs 2022 Salı günü saat 10:00’da, T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği’nin Embassy’s Area, W59-02 /1, No:34, P.O.Box:3204, Abu Dabi-Birleşik Arap Emirlikleri adresinde bulunan kançılaryasında yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçeden İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

B) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 7 Haziran 2022 Salı günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 16 Mayıs 2022 Pazartesi  e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar T.C. Abu Dabi Büyükelçiliğine şahsen veya postayla iletmeleri de gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Abu Dabi Büyükelçiliğine ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı üzerinden teyit edebileceklerdir.

SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği,Embassy’s Area, W59-02 /1, No:34, P.O.Box:3204, Abu Dhabi-UAE

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği, Embassy’s Area, W59-02 /1, No:34, P.O.Box:3204, Abu Dhabi-UAE

Tel : +971 2 410 99 99 / 2 441 71 85

Fax : +971 2 410 99 05

E-mail: embassy.abudhabi@mfa.gov.tr

One thought on “Abu Dabi Türk işçi personel alımı iş başvurusu

  1. Sa ben Moritanya ya iş için gelmiştim ama şuan işsizim kalacak yerim. Bile yok benim acil işe ihtiyacım var elimden her iş gelir lütfen bana ulaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir