Dışişleri Bakanlığı memur alımı

Dışişleri Bakanlığı temizlik ve bahçe görevlisi alımı iş ilanı

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde günlük servis hizmetlerinin yanısıra temizlik ve bahçe bakımı hizmetlerini yerine getirmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle üç sözleşmeli destek personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak;

(2) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak;

(3) En az ortaöğretim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının, aile ve tüketici hizmetleri alanı – beslenme ve ev yönetimi dalının, aile ve tüketici hizmetleri alanı – ev ekonomisi dalının veya konaklama ve seyahat hizmetleri alanı – turizm/otelcilik ve turizm dalının birinden mezun olmak;

(4) 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSS-P94 puan türüne göre yapılacaktır);

(5) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

(6) Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak;

(7) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir);

(8) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

– Bir adet vesikalık fotoğraf,

– 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

– En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği,

III. BAŞVURULAR

(1) Başvurular, 24 Haziran 2022 günü saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanmak suretiyle başvurularını gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyeceklerdir. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

(2) Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.

IV. DEĞERLENDİRME

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2020 KPSS (B) grubu KPSS-P94 puan türü sıralamasına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adaylardan ortaöğretim mezuniyet başarı puanı yüksek olan esas alınarak sıralama yapılacaktır. Ortaöğretim başarı puanlarının da eşit olması durumunda, bu adaylardan mesleki tecrübesi fazla olan tercih edilecektir.

(2) Listede duyurulan asil adaylar ile yedek olarak belirlenen ilk 3 (üç) adayın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunmaları ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu düzenleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

(3) Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.

(4) Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla davet edilecektir.

(5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

(6) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

(1) Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf

(2) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

– Bir adet vesikalık fotoğraf,

– 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

– En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği,

(3) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

(4) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.

(5) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

E-posta: ikad.ih@mfa.gov.tr

Tel: (0 312) 292 10 00

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir